Webinar gratuito “De matrona a matrona” sobre o manexo de LARCs

A Associació Catalana de Llevadores organiza este interesante webinar gratuito “De matrona a matrona”, no que 3 matronas de comunidades autónomas diferentes, compartirán a súa experiencia no manexo de LARC´s.

Experiencias e boas prácticas no uso de LARC´s

Daranse a coñecer algunhas diferencias no acceso aos métodos anticonceptivos de longa duración de todo o territorio nacional e profundizarase nas boas prácticas que contribuen a mellorar a calidade de vida das mulleres en todas as etapas da vida.
Ponentes:
  • Ainhoa Borras: Llevadora d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Mataró. Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut (ICS) a Catalunya. Especialista del programa de la Tarda Jove i col·laboradora del Protocol d’Anticoncepció reversible de l’ICS.
  • Ana Muñoz: Matrona de atención Primaria en Aragón. Máster en anticoncepción, salud sexual y reproductiva. Integrante del grupo de trabajo del programa de anticoncepción de Aragón.
Modera:
  • Carmen Cáceres: Presidenta de AMALAR (Asociación de Matronas de La Rioja). Tesorera de FAME. Colaboradora de formación del CIBIR (Centro de Investigación Biomédica de La Rioja).

Inscricións

Actividade gratuita, podes consultar aquí o programa en castelán e inscribirte a través deste formulario.