logo matronas profesión

Revista Matronas Profesión

En Matronas Profesión publícanse traballos científicos sobre a saúde maternoinfantil e sobre saúde sexual e reprodutiva. Inclúense artículos orixinais e de revisión bibliográfica, e todos aqueles que abordan aspectos históricos, éticos, antropolóxicos e sociais vencellados coa profesión de matrona, así coma traballos sobre a práctica das matronas en calquera dos seus ámbitos de intervención: asistencial, docente, de xestión e investigación.

LIGAZÓN: https://www.matronasprofesion.es/

Temática:

Filtrar

  • Temática

  • Tipo de Documento