Guía de Práctica Clínica abordaxe integral adolescentes con infección por VIH ministerio sanidad 2019

Guía de Práctica Clínica abordaxe integral adolescentes con infección por VIH

LIGAZÓN: https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/publicaciones/profSanitarios/GuiaCompletaAdolescentes_30abril19.pdf

Tratamento Antirretroviral en nenos e adolescentes con infección polo VIH MINISTERIO sanidad 2019

Doc. Tratamento Antirretroviral en nenos e adolescentes con infección polo VIH (Actualización maio 2019)

Prevención da prematuridade OMS

Máis datos sobre a prematuridade na web da OMS.

LIGAZÓN: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth

Documento OMS 2020 “Poñer fin ás mortes nenonstais e fetais prevenibles para 2030

Recomendacións sobre o coidado de prematuros nacidos con baixo peso OMS (2022)

Documento onde se recollen as recomendacións sobre os coidados de prematuros nacidos con baixo peso (novembro 2022).

LIGAZÓN: Documento prematuros baixo peso OMS

Guía de atención no proceso de morte e dó xestacional e perinatal

Dirixida a profesionais da sanidade e outro persoal do Servizo Galego de Saúde, co fin de mellorar a calidade da atención ás mulleres (xestantes ou puérperas), das súas parellas se é o caso, familia e persoas achegadas, ante unha situación de morte dun bebé, xa sexa unha morte xestacional, perinatal ou neonatal, no momento de recibir a mala nova, durante a atención ao embarazo, parto, puerperio inmediato así coma no seguimento puerperal posterior.

LIGAZÓN: Acceso á Guía de dó perinatal do Sergas

Asociación Española de Masaxe Infantil

Dormir sin llorar

Información sobre sono infantil.

LIGAZÓN: https://www.dormirsinllorar.com

El parto es nuestro

Asociación sen ánimo de lucro e feminista, que pretende mellorar as condicións de atención a nais e bebés durante o embarazo, parto e posparto en España.

LIGAZÓN: http://elpartoesnuestro.es

Que no os separen

Campaña da asociación El parto es nuestro para que non se separen ás nais e aos bebés despois do parto.

LIGAZÓN: http://www.quenoosseparen.info

Filtrar

  • Temática

  • Tipo de Documento