DOC. SEGUEMENTO INFECCIÓN POR VIH NA REPRODUCCIÓN, EMBARAZO, PARTO E PROFILAXE DA TRANSMISIÓN VERTICAL DO BEBÉ EXPOSTO

DOC. SEGUEMENTO INFECCIÓN POR VIH NA REPRODUCCIÓN, EMBARAZO, PARTO E PROFILAXE DA TRANSMISIÓN VERTICAL DO BEBÉ EXPOSTO

Guía de atención no proceso de morte e dó xestacional e perinatal

Dirixida a profesionais da sanidade e outro persoal do Servizo Galego de Saúde, co fin de mellorar a calidade da atención ás mulleres (xestantes ou puérperas), das súas parellas se é o caso, familia e persoas achegadas, ante unha situación de morte dun bebé, xa sexa unha morte xestacional, perinatal ou neonatal, no momento de recibir a mala nova, durante a atención ao embarazo, parto, puerperio inmediato así coma no seguimento puerperal posterior.

LIGAZÓN: Acceso á Guía de dó perinatal do Sergas

Iniciativa para a Humanización da Asistencia ao Nacemento e a Lactación (IHAN)

A IHAN foi lanzada pola OMS e UNICEF para animar aos hospitais, servizos de saúde, e en particular as salas de maternidade a adoptar as prácticas que protexan, promovan e apoien a lactación materna exclusiva desde o nacemento.

LIGAZÓN: https://www.ihan.es

Plataforma pro-derechos del nacimiento

Temática: |

El parto es nuestro

Asociación sen ánimo de lucro e feminista, que pretende mellorar as condicións de atención a nais e bebés durante o embarazo, parto e posparto en España.

LIGAZÓN: http://elpartoesnuestro.es

Que no os separen

Campaña da asociación El parto es nuestro para que non se separen ás nais e aos bebés despois do parto.

LIGAZÓN: http://www.quenoosseparen.info

Masaxe perineal

O coidado durante o embarazo contribúe a obter mellores resultados durante o parto. Dentro da preparación ao parto a masaxe perineal é un recurso sinxelo e accesible para todas. Elaborado pola Federación de Asociacións de Matronas de España (FAME).

LIGAZÓN: Masaxe perineal FAME.

Temática: |

Educación maternal: Preparación para el nacimiento

Guía editada polo Departament de Salut – Generalitat de Catalunya (2010).

LIGAZÓN: Guía de educación maternal Generalitat

Temática: |

Guías técnicas del Sergas

Conjunto de guías técnicas relacionadas con la Mujer y publicadas por la Consellería de Sanidade – Servizo Galego de Saúde.

Enlace:Guías técnicas del Sergas

Buenas prácticas en atención perinatal

Junta de Andalucía – Consejería de Salud

Ligazón: Buenas prácticas en atención perinatal

Filtrar

  • Temática

  • Tipo de Documento