O Sergas oferta 17 prazas de matrona mediante concurso-oposición. O desenvolvemento dos procesos selectivos realizarase conforme ao que determinen as bases das respectivas...