logo matronas profesión

Revista Matronas Profesión

En Matronas Profesión publícanse traballos científicos sobre a saúde maternoinfantil e sobre saúde sexual e reprodutiva. Inclúense artículos orixinais e de revisión bibliográfica, e todos aqueles que abordan aspectos históricos, éticos, antropolóxicos e sociais vencellados coa profesión de matrona, así coma traballos sobre a práctica das matronas en calquera dos seus ámbitos de intervención: asistencial, docente, de xestión e investigación.

LIGAZÓN: https://www.matronasprofesion.es/

Temática:

Guía de atención no proceso de morte e dó xestacional e perinatal

Dirixida a profesionais da sanidade e outro persoal do Servizo Galego de Saúde, co fin de mellorar a calidade da atención ás mulleres (xestantes ou puérperas), das súas parellas se é o caso, familia e persoas achegadas, ante unha situación de morte dun bebé, xa sexa unha morte xestacional, perinatal ou neonatal, no momento de recibir a mala nova, durante a atención ao embarazo, parto, puerperio inmediato así coma no seguimento puerperal posterior.

LIGAZÓN: Acceso á Guía de dó perinatal do Sergas

Asociación Española de Masaxe Infantil

Iniciativa para a Humanización da Asistencia ao Nacemento e a Lactación (IHAN)

A IHAN foi lanzada pola OMS e UNICEF para animar aos hospitais, servizos de saúde, e en particular as salas de maternidade a adoptar as prácticas que protexan, promovan e apoien a lactación materna exclusiva desde o nacemento.

LIGAZÓN: https://www.ihan.es

Plataforma pro-derechos del nacimiento

Temática: |

APILAM

Asociación para a promoción da lactancia con ciencia, formación, arte e comunicación.

LIGAZÓN: https://apilam.org

E-lactancia.org

Proxecto de APILAM. Será compatible coa lactancia? Nesta web podes atopar a compatibilidade da lactancia materna con indicacións elaboradas por profesionais sobre máis de 29.000 termos (fármacos, fitoterapia, homeopatía, outros produtos alternativos, procedementos médicos e cosméticos, contaminantes, enfermidades maternas e do lactante…).

LIGAZÓN: http://e-lactancia.org

Dormir sin llorar

Información sobre sono infantil.

LIGAZÓN: https://www.dormirsinllorar.com

El parto es nuestro

Asociación sen ánimo de lucro e feminista, que pretende mellorar as condicións de atención a nais e bebés durante o embarazo, parto e posparto en España.

LIGAZÓN: http://elpartoesnuestro.es

Que no os separen

Campaña da asociación El parto es nuestro para que non se separen ás nais e aos bebés despois do parto.

LIGAZÓN: http://www.quenoosseparen.info

Filtrar

  • Temática

  • Tipo de Documento