posicionamiento AGAM noticia lucia mi pediatra lactancia materna matronas galegas

Posicionamento da AGAM en resposta o artículo publicado por «Lucía mi pediatra» en La Voz de Galicia

O pasado sábado 24 de febreiro, La Voz de Galicia publicou unha entrevista á Dra. Lucía Galán (máis coñecida na redes sociais como “O movemento contra as vacinas fundaméntase no medo e a ignorancia”.

Nunha das partes da entrevista, contesta a unhas preguntas sobre lactación materna. Deféndea como “o mellor alimento de forma exclusiva ata os 6 meses e combinado con outros ata os dous anos”, con todo engade, “un neno que non estea alimentado con leite materno pode sufrir algún tipo de problema respecto a os que están aleitados no mundo actual?. A resposta é non”. Desde a Asociación Galega de Matronas, queremos lembrar á Dra. Galán que, a evidencia científica acumulada (na que ela se apoia) avala a superioridade nutricional do leite materno para o recén nado e o lactante fronte aos leites de fórmula. Así, esta evidencia científica afirma que a lactación materna beneficia ao lactante, e os seus efectos prolónganse durante anos despois de producirse o destete.

Non aleitar comporta riscos obxectivos na morbimortalidad para a nai e o seu fillo/a, prexudica o seu desenvolvemento integral e carrexa consecuencias nega”vas para a sociedade e o medioambiente, xerando un custo sociosanitario importante. É por todo isto que actualmente parece preferible falar dos “problemas ou prexuízos causados pola lactación ar ficial” que poderían evitarse se aumentase o número de nenos e nenas aleitados e a duración da lactación materna. Con outras palabras: un neno ou unha nena que NON está alimentado/a con leite materno, SE PODE sufrir problemas respecto a os/ as que si están aleitados, e así o recolle evidénciaa cen4 fica e recoñéceo a Asociación Española de Pediatría, así como o seu Comité de Lactación.

Centrándonos “só” nos problemas derivados da alimentación con sucedáneos na saúde infantil , habería que comezar lembrando que o calostro, é considerado a PRIMEIRA VACINA do bebé. E continuar falando de problemas a curto e medio prazo que implica a alimentación con sucedáneos: incrementa o risco de morte súbita, de problemas infecciosos ( gastroenterite, infeccións respiratorias e de ouriños) máis graves e que requiren máis hospitalizacións, aumenta o risco de intolerancias alimenticias e de enterocolite necrotizante (especialmente en prematuros), etc. E de problemas a máis longo prazo: Os nenos/ as non aleitados poden desenvolver unha resposta inmunitaria menor ás vacinas e teñen maior risco de padecer enfermidades autoinmunes, diabetes mellitus, enfermidades alérxicas ( dermatites atópicas e asma), obesidade, enfermidade inflamatoria intestinal e algún tipo de cancro infantil (como leucemia ou linfoma). Tamén existe unha maior prevalencia de carie e desenvolvemento orofacial, así como un peor desenvolvemento cognitivo en persoas alimentadas con biberón e peor vínculo afectivo entre nai e filla/o.

Como profesionais, non debemos “culpabilizar, machacar ou atacar a aquelas nais que decidiron non darlles leite materno aos seus fillos”, pero sí asesorar para que tomen unha decisión INFORMADA e LIBRE sobre o método de alimentación das súas fillas/os, para iso precisan unha información VERAZ e libre de influencias da industria, respecto a beneficios e prexuízos para a saúde e outras consecuencias económicas, sociais e ecolóxicas. E efectivamente, unha vez que a nai tomou esa decisión libre e informou, debemos APOIALA de forma adecuada mostrando todo o noso respecto e a nosa axuda necesaria para conseguir un adecuado estado de saúde no binomio nai-filla/o.

A pesar dos seus grandes beneficios, existen na sociedade actual unhas taxa de lactación, tanto en prevalencia como en duración, preocupantemente baixas, moi por baixo das recomendacións da Organización Mundial da Saúde (OMS). Como profesionais debemos promocionar e apoiar a lactación natural, e para iso non debemos dar mensaxes erróneas de forma gratuíta ás familias e á sociedade en xeral. Existe moita diferenza entre aleitar a un bebé ou non facelo e dicir o contrario pode prexudicar á saúde materno infantil.

Aránzazu Domínguez Luna, Vicepresidenta da Asociación Galega de Matronas.