Matroconsellos: píldoras de educación maternal durante a pandemia

As matronas galegas ofrecemos consellos de educación maternal dirixidos a mulleres embarazadas e ás súas familias a través da nosa canle de Youtube:
 1. EMBARAZO
  1. Alimentación no embarazo
  2. Motivos para ir ao hospital con urxencia
  3. Embarazo y coronavirus
 2. PARTO
  1. As contraccións
  2. Dor no parto
  3. O parto, cando ir ao hospital?
  4. O papel do acompañante no parto (parte I)
  5. O papel do acompañante no parto (parte II – práctica)
  6. Exercicios na pelota
  7. Respiracións para a dilatación
  8. Parto e Covid-19
 3. POSTPARTO
  1. Cambios no postparto
  2. Cambios no postparto despois do 1º mes
 4. LACTANCIA
  1. Inicio da lactancia
  2. Extracción prenatal de calostro
  3. Lactancia, posturas primeiros días
  4. Ingurxitación mamaria
  5. Formas de suplementacion
  6. Lactancia y coronavirus
 5. COIDADOS DO BEBÉ
  1. Masaxe infantil
  2. Masaxe anticólicos
  3. Alimentación complementaria I
  4. Alimentación complementaria II
  5. Alimentación complementaria II
 6. AUTOCOIDADOS
  1. Bases da saúde: alimentación
  2. Relaxación

Embarazo

Alimentación no embarazo

Motivos para ir ao hospital con urxencia

Embarazo y coronavirus

Parto

As contraccións

Dor no parto

O parto, cando ir ao hospital?

O papel do acompañante no parto (parte I)

O papel do acompañante no parto (parte II – práctica)

Exercicios na pelota

Respiracións para a dilatación

Parto e Covid-19

Postparto

Cambios no postparto

Cambios no postparto despois do 1º mes

Lactancia

Inicio da lactancia

Extracción prenatal de calostro

Lactancia, posturas primeiros días

Ingurxitación mamaria

Formas de suplementacion

Lactancia y coronavirus

Coidados do bebé

Masaxe infantil

Masaxe anticólicos

Alimentación complementaria I

Alimentación complementaria II

Alimentación complementaria II

Autocoidados

Bases da saúde: alimentación

Relaxación:

Tamén se pode consultar a nosa lista de reprodución de Youtube “Matroconsellos: consellos das matronas” en https://bit.ly/consellosmatronasgalegas.