Acceso doutorado para enfermeria na nova lei do sistema universitario agam matronas galegas

Mantense o acceso ao doutorado para enfermería na nova Lei do Sistema Universitario

O pasado 23 de decembro finalizaba o período de alegacións para o proxecto normativo de modificación RD 99/2011 polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doctorado.

Nese proxecto eliminábase o apartado 2.c do artigo 6 do RD 99/2011, que permitía o acceso directo das EIR aos programas de doutoramento. Atendendo á petición da CNDE e doutras organizacións, o Secretario Xeral de Universidades confirmou que se vai a volver incluír ese apartado no texto do novo Real Decreto. Por tanto, as enfermeiras especialistas vía EIR van poder seguir accedendo directamente ao ciclo de doutoramento.