Dia da matrona 2022 agam matronas galegas

#IDM2022, Día Internacional da Matrona 2022: 100 anos de progreso!

O vindeiro 5 de maio, as matronas galegas celebramos xunto á Federación de Asociacións de Matronas de España (FAME) o centenario da International Confederation of Midwives (ICM) no Día Internacional da Matrona – #IDM2022

Lema do Día Internacional da Matrona 2022: 100 anos de progreso!

Fai cen anos naceu a Unión Internacional de matronas (IMU) en Bélxica. Foi a precursora da Confederación Internacional de Matronas (ICM). Desde entón, a ICM transformouse no que é hoxe: unha organización global non gobernamental que representa a máis de 140 asociacións de matronas en máis de 120 países. En conxunto, estas asociacións representan a máis dun millón de matronas de todo o mundo.
Ao celebrar o centenario da ICM temos como obxectivo asegurarnos de que a nosa comunidade global recoñeza que este aniversario é moito máis que un logro da organización. Trátase de explorar os progresos individuais e colectivos e recoñecer canto avanzamos. Desde a creación das primeiras escolas de matronas ata o nomeamento das primeiras xefas de partería, pasando polo número crecente de programas de formación de matronas con acceso directo, sen esquecer que cada vez máis mulleres reciben unha continuidade na atención por parte dunha matrona coñecida, nos últimos 100 anos conseguimos os logros máis importantes para unha profesión ancestral.
Aínda que somos conscientes de que os sinais de progreso son radicalmente distintas segundo a rexión, é importante que aforremos enerxía para os nosos esforzos de colaboración e o que a evidencia global indica inequivocamente: que un maior investimento en matronas produciu familias e comunidades máis sas e felices. Como profesionais con presenza global, como matronas individuais e asociacións de matronas, debemos seguir avanzando e utilizando esta evidencia para asegurarnos de que os próximos 100 anos sexan aínda máis formidables para as matronas, mulleres, recentemente nados e todo o mundo.

Evento en liña dirixido a matronas e mulleres

É importante aproveitar o día das matronas para amplificar o noso traballo a favor da vida e as causas que defendemos. Pero tamén resulta esencial reservar un tempo para celebralo con compañeiras, mulleres e toda a profesión. Por iso, desde a ICM celebrarase o xoves 5 de maio un evento en liña como homenaxe global ás matronas.

Neste evento, presentaranse os resultados da enquisa A voz das matronas, as demandas das matronas. Dentro da campaña «What Women Want» (Que queren as mulleres), a White Ribbon Alliance (WRA), en colaboración coa ICM, encuestou a máis de 50.000 matronas para coñecer mellor as súas experiencias e as das mulleres, recentemente nados e familias ás que coidan. A enquisa realizouse en 2021 e principios deste ano, e os resultados publicaranse o #IDM2022. Estes resultados serán unha potente ferramenta que, como comunidade, utilizaremos para impulsar a axenda de promoción e defensa global da Campaña PUSH, así como noutras iniciativas de defensa e promoción actuais e futuras.

Directos de Instagram para promocionar a profesión da matrona

Durante a primeira semana de maio, a nosa organización celebrará o Día Internacional da Matrona (#IDM2022) coa celebración dunha serie de directos en Instagram en colaboración con varias asociacións galegas, nos que matronas e mulleres falarán sobre a situación actual da atención á saúde sexual e reprodutiva na nosa comunidade, as deficiencias e valías dos servizos de matronas así como realizar un repaso ás competencias propias da nosa profesión, xa que moitas son unhas grandes descoñecidas para a cidadanía.

Xornada de confraternización e autocoidado

Por último, o día 7 de maio, as matronas galegas realizarán un encontro no Balneario de Laias, á que convidamos a todas as compañeiras a asistir.

Delicada situación das matronas en Galicia

Desde a AGAM aproveitamos o día da nosa profesión para alertar á sociedade sobre a crise na atención á saúde sexual e reprodutiva que estamos a presenciar. Multitude de organismos e entidades a nivel internacional levan anos insisitindo na necesidade de investir en matronas.

  • As investigacións realizadas en 2021 demostran que investir en matronas de aquí a 2035 evitaría aproximadamente dous terzos das mortes maternas, neonatais e mortinatos, salvando 4,3 millóns de vidas ao ano.
  • Investir en matronas implica unha optimización dos recursos económicos e humanos do  sistema de saúde público, polo que as inversións das que estamos a falar non implican un aumento de orzamentos, se non que precisan básicamente dun cambio de actitude dos postos de liderazgo para repensar os servizos e a xestión dos mesmos.
  • Por outra banda, os resultados recentemente publicados dunha enquisa a máis de 50.000 matronas demostran que o desgaste, un salario inadecuado e unhas deficientes condicións laborais afectan gravemente a moitas profesionais matronas. Na nosa comunidade levamos máis de 30 anos pendentes da regulación do réxime xurídico e do sistema retributivo das matronas galegas e contamos cunha taxa de reposición profesional alarmante. Por outro lado, Galicia precisa un mellor ratio de matronas, sendo o ideal unha matrona por muller en partos e unha matrona por cada 5.000 mulleres en atención primaria, e desde logo, precísase a presencia de matronas na planta de puerperio ou nos COF, de forma que na mellora da atención sanitaria aportando profesionais especializadas tamén se extenda á saúde sexual e reprodutiva.

Por iso, este 5 de maio pedimos o apoio de toda a sociedade para difundir e promocionar a profesión de matrona, unha labor ancestral de vital importancia para toda a nosa sociedade.