Dia mundial Saúde Sexual 2022

Falemos do pracer! Lema do día mundial da saúde sexual 2022

As matronas galegas celebramos o día mundial da saúde sexual, que este ano desenvólvese arredor do lema Falemos do pracer!

Que é a saúde sexual?

A saúde sexual é un estado de benestar físico, emocional, mental e social en relación coa sexualidade; non é simplemente a ausencia de enfermidade, disfunción ou enfermidade. A saúde sexual require un enfoque positivo e respectuoso da sexualidade e as relacións sexuais, así como a posibilidade de ter experiencias sexuais pracenteiras e seguras, libres de coerción, discriminación e violencia”. Para que a saúde sexual lógrese e manteña, os dereitos sexuais de todas as persoas deben ser respectados, protexidos e exercidos a plenitude (OMS, 2002).
World Health Organization 2002, 2006

Falemos do pracer!

A Asociación Mundial para a Saúde Sexual (WAS) promove desde o ano 2010 que se celebre cada 4 de setembro e nos días próximos a esta data o Día Mundial da Saúde Sexual. O tema para este ano é Falemos do pracer!, porque o pracer é unha parte importante da saúde sexual, que á súa vez, é fundamental para a saúde e o benestar en xeral.

A WAS impulsou a Declaración sobre o Pracer Sexual como un chamado á acción; foi proclamada no 24 Congreso Mundial de Saúde Sexual da Cidade de México, México, en outubro do 2019 e finalmente ratificada pola Asemblea Xeral de WAS durante o 25 Congreso Mundial de Saúde Sexual desde Ciudad do Cabo, Sudáfrica en setembro do 2021.

Citamos directamente a Declaración sobre o Pracer Sexual:

“O pracer sexual é a satisfacción e goce físico e/o psicolóxico derivado de experiencias eróticas compartidas ou solitarias, incluíndo pensamentos, fantasías, soños, emocións e sentimentos.”

“A autodeterminación, o consentimento, a seguridade, a privacidade, a confianza e a capacidade de comunicarse e negociar relacións sexuais son factores crave para que o pracer contribúa á saúde e o benestar sexual . O pracer sexual debe exercerse dentro do contexto dos dereitos sexuais, particularmente os dereitos á igualdade e a non discriminación, a autonomía e a integridade corporal, o dereito ao máis alto nivel posible de saúde e liberdade de expresión. As experiencias de pracer sexual humano son diversas e os dereitos sexuais garanten que o pracer sexa unha experiencia positiva para todos os interesados e que non se obteña ao violar os dereitos humanos e o benestar doutras persoas.”

Obxectivos do Día Mundial da Saúde Sexual

Coa celebración deste día mundial, a Asociación Mundial para a Saúde Sexual procura:

  • Promover o pracer sexual nas leis e a política pública como parte fundamental da saúde sexual e o benestar, baseado nos principios dos dereitos sexuais entendidos como dereitos humanos, incluída a autodeterminación, a non discriminación, a privacidade, a integridade corporal e a igualdade.
  • Recoñecer que importantes barreiras á expresión sexual e á experiencia de pracer teñen as súas raíces en diversos sistemas de políticas públicas e de marcos legais; e de usos e costumes desde a cultura e a inxustiza económica. Estas barreiras maniféstanse en innumerables formas desde coerción explícita a arraigamentos culturais menos obvios pero igualmente prexudiciais que conlevan sentimentos de vergoña estigma e culpa. O liderado das institucións é esencial para identificar as barreiras nun nivel social xa sexan baseadas en leis ou normas e expectativas culturais, e promovendo discusións abertas e efectivas para facilitar o cambio.
  • Destacar a importancia de incluír o pracer na promoción da saúde sexual, a educación e os servizos integrais da saúde sexual, e as políticas da saúde sexual; reforzando o concepto de pracer como un ingrediente esencial da sexualidade, a saúde sexual e os dereitos sexuais.

O significado de pracer sexual é complexo, multifacético e diverso.

Isto é, os sentimentos en torno ao pracer sexual son subxectivos, constrúense socialmente e poden incluír distintas actividades. Os compoñentes biolóxicos do pracer inclúen, entre outros, as respostas dos órganos do sistema nervioso, as hormonas e o fluxo sanguíneo xenital. Mentres que as conceptualizaciones do pasado fixeron fincapé nos aspectos fisiolóxicos e xenitais do pracer sexual, as concepcións máis recentes consideran que o pracer ten conexións emocionais, cognitivas, físicas e ademais entre a mente e o corpo.

O pracer sexual foi descrito como o goce derivado da interacción sexual, o cal inclúe unha variedade de sentimentos positivos que xorden da estimulación sexual.

Hoxe en día, o dereito para experimentar o pracer sexual e a gozar da sexualidade é apoiado a través do recoñecemento formal das normas dos dereitos humanos relacionadas coa sexualidade e a saúde sexual por parte dos organismos internacionais, rexionais e nacionais de dereitos humanos, tanto xudiciais como lexislativos. Estas normas esixen unha toma de decisións autónoma e informada sobre a sexualidade, as opcións reprodutivas, a accesibilidade á información e á educación en materia de saúde sexual, e a capacidade de expresar a sexualidade sen discriminación, violencia ou estigmatización, xa sexa no ámbito social, no institucional ou gobernamental. Por exemplo, a WAS afirma na súa Declaración dos Dereitos Sexuais, que a sexualidade é unha parte integral da personalidade de cada ser humano, independentemente de que esa persoa decida reproducirse. Ademais, a WAS defendeu a idea de que a promoción da saúde e os dereitos sexuais (entre eles, o pracer) é esencial para alcanzar os obxectivos dun desenvolvemento humano sostible, como a erradicación da pobreza e a consecución dun mundo en paz.

A importancia da Declaración da WAS sobre o Pracer Sexual ponse de manifesto a través da imperiosa necesidade de garantir que os investimentos destinados á saúde sexual sexan o máis eficaces posible e non só aborden os resultados adversos da saúde sexual, senón que garantan o benestar, a saúde e o pracer sexual para todos.

Pide cita coa túa matrona!

A matrona é a figura sanitaria de referencia para acompañar á muller e á súa familia para velar pola súa saúde sexual e reprodutiva, de forma que pode informar, asesorar e actuar no caso de identificar síntomas que requiran de atención especializada. Tanto na adolescencia, coma na idade adulta, durante a maternidade, na menopausa ou senectude, se precisas unha consulta en relación á túa saúde sexual, non dubides en pedir cita coa túa matrona de Atención Primaria!