Faite socia

Faite socia! Ser socia da AGAM conta con moitos beneficios comezando polo prezo reducido nas formacións organizadas pola AGAM ou nas que colaboramos.

A cota de entrada é de 12 € nun único pago ó darse de alta. A partir deste momento, pasaranse á túa conta 2 cuotas semestrais en xullo e xaneiro, de 48 € cada unha.

Para asociarte, só tes que encher o seguinte formulario cos teus datos e adxuntar o teu título de matrona.

 

Xuntas somos máis fortes, asóciate!


IMPORTANTE: Adxunta unha copia do teu título de matrona en formato PDF ou JPG (peso max.: 4MB)

>

Datos para a Domiciliación Bancaria

Responsable de tratamento: Os seus datos serán tratados por Asociación Galega de Matronas AGAM, con CIF ESG70203096, dirección Ricardo Bescansa 1, 3º C, 15706 de Santiago de Compostela (A Coruña).

Finalidade e lexitimación:Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e poder darlle resposta ás súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso.

Cesións: non serán cedidos a terceiros salvo obrigación legal.

Prazo: Os seus datos serán tratados o tempo estritamente necesario para o cumprimento da finalidade ou finalidades concretas que motivaron a súa recollida, ata a perda de relevancia do seu uso ou, en todo caso, ata que sexan cancelados en resposta ao exercicio por parte do seu titular dos dereitos correspondentes.

Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: asociacion@matronasgalegas.org, ou tamén por escrito, achegando unha copia dun documento acreditativo da súa identidade á dirección: Ricardo Bescansa 1, 3º C, 15706 de Santiago de Compostela (A Coruña).

Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de datos na nosa política de privacidade.