Dia internacional IBCLC matronas galegas 2022

2 de marzo, día Internacional das IBCLC

As matronas galegas unímonos hoxe á celebración do Día Internacional das IBCLC, asesoras de lactancia que contan con certificación internacional.

Que é unha IBCLC?

Galicia está de noraboa, xa conta con 30 IBCLC en hospitais e centros de saúde, pero que é unha IBCLC? Estas siglas en español significan consultora certificada internacional en lactación materna, é dicir, asesora de lactación materna certificada durante 5 anos.
Para obter este título hai que ter 1000 horas en asesoría práctica en lactación materna, 90 horas en cursos de LM, crianza, etc, e aprobar un exame de 175preguntas

Por que decidiron certificarse estas 30 profesionais sanitarias galegas?

Estas son as motivacións dalgunhas das IBCLC coas que contamos na nosa comunidade autónoma:

Ana Cal, matrona do C. S. Tui: Cando fun consciente de que a lactación quedaba fóra da carteira de servizos da sanidade, deixando ás nais abandonadas cando había problemas, comecei a formarme concienzudamente no tema, ata certificarme como consultora internacional certificada en lactación en 2010. Traballo de comadrona en primaria, e aplico diariamente os meus coñecementos e apoio ás nais lactantes e os seus bebés. É importante intervir neste momento vital para elas e eses futuros adultos, para crear unha sociedade máis sa física e sobre todo mental e emocionalmente”.

Diana Luque, matrona do CS Fontiñas.“Sempre me fascinou a lactación materna, fíxenme asesora durante a residencia de matrona, grazas a Mámoa unha asociación referente en Galicia. Despois, cando tiven problemas coa miña primeira lactación, Natalia Pérez axudoume como IBCLC, e fíxome sentir tan orgullosa que anos despois decidín fundar ALECRIA, e certificarme como IBCLC para formar parte desta marabillosa comunidade de asesoras”.

Verónica Pombo, Enfermeira Especialista en Pediatría CS Virxe Peregrina (Pontevedra). “Fíxenme Asesora leste mesmo ano aínda que sempre me interesou a Asesoría de LM desde que estude Enfermería. “Cando fun nai e vivino en primeira persoa fun consciente da necesidade que hai nos Servizos de Saúde Pública de apoio á LM e de persoal actualizado e implicado en apoiar a LM. Creo que ter persoal actualizado na atención ao binomio nai-bebé nas diferentes etapas e especialidades, fainos máis conscientes como sociedade da importancia que teñen as nais e a crianza no desenvolvemento da saúde da poboación”.

Natalia Pérez. CS Neda (A Coruña): “Intereseime pola lactación materna tras unha dura experiencia propia co meu primeiro fillo. Sentín tan soa que decidín investir todos os meus esforzos en tentar axudar a outras nais. Hai demasiada desinformación e trabas tanto sociais como desde os propios estamentos profesionais. Debe cambiar o sistema para que as mulleres sentan poderosas e acompañadas nas súas decisións”.

Carla Estévez. Matrona no HAC e por privado en Llama a la matrona: “Cando empecei a asesorar a mulleres nas súas lactacións, deime conta que tiña bastantes carencias formativas a este nivel, o que me fixo emprender o camiño para formarme como asesora de lactación e posteriormente IBCLC. As mulleres reciben informacións contraditorias por parte dos profesionais da saúde. Necesitamos máis formación”.

Marta Bernárdez. Matrona en Luna de Brigantia: “Pertenzo a unha familia onde as 3 xeracións de mulleres que me precederon non aleitaron aos seus fillos porque non tiñan leite. Esa foi a sentenza que acompañou o inicio da miña maternidade pero que se disolveu ao mes e medio de nacer a miña filla, cando a lactación estableceuse sen dificultades. Tras converterme en matrona e haber lactando un total de 11 anos, sentín que ser IBCLC era un bo complemento para a miña actividade profesional. É necesario romper ideas preconcibidas respecto a a lactación, transmitir confianza no bo funcionamento dos nosos corpos e axudar a xerar unha boa conexión entre nais e bebés.”

Laura López Fuentes, TCAE e IBCLC en MATERNANZA e grupos de apoio:”O meu camiño no acompañamento á lactación materna comezou, como moitas de nós, coa miña primeira lactancia. Un bebé que collía peso pero danábame as mamilas. Unha dor que todo o mundo normalizou ata que ao mes e medio coincidín cunha IBCLC nun taller de masaxe infantil. Unha das primeiras que se certificaron en España hai máis de 20 anos. Aquel día prometinme que tarde ou cedo sería IBCLC, que acompañaría ás familias con coñecementos e empatía. 10 anos e 3 lactacións despois certifiqueime como IBCLC. Un camiño de formación, de altruísmo desde os grupos de apoio e de aprendizaxe xunto a compañeiras IBCLCs con máis de 15 anos de experiencia para poñerme ao servizo das familias. Se algo aprendín en todo este tempo é que o postparto é un período de vulnerabilidade emocional que require de profesionais que permitan unha abordaxe holístico e sostido das díadas lactantes con e sen dificultades”.

Desiree Acosta Hernández, Matrona en Vigo: “Acabei a miña residencia no estranxeiro como matrona cun coñecemento moi básico sobre lactación materna. As mulleres confiaban na miña para apoialas e eu non tiña nin o coñecemento nin a practica para axudalas a dar o peito. Á vez seguía moi de preto a asociación Chuchamel, onde a miña tia é asesora de lactación e foi a través de todo o seu coñecemento, a necesidade e as miñas ganas que comecei a estudar e a meterme de cheo no mundo LACTANCIA. Ata o día de hoxe que son IBCLC e moi agradecida por todas as mulleres que me ensinaron e séguenme ensinando”.

Esther Martínez Bécares. Matrona de atención primaria en CS Fingoi (Lugo) e con actividade privada en Matronas e Nais (Lugo): “Despois de 16 anos como matrona en paritorio, 7 como nai lactante e 11 como asesora voluntaria no grupo de apoio á lactación materna “Bico de leite”, decidín en 2016 que xa era o momento de dar o paso para converterme en IBCLC. Sentía que necesitaba saber máis e mellor e certificarme supoñía ter un respaldo consistente para ofrecer unha garantía de calidade no acompañamento, apoio e seguimento que merecen as nais e os seus bebés lactantes. A atención profesionalizada e especializada á lactación non pode basearse soamente nun apoio bienintencionado con coñecementos básicos, senón que debe ter un respaldo internacional, que esixe unha continua actualización de coñecementos e capacidades.
Síntome moi satisfeita de iniciar este camiño e dos froitos do esforzo por recertificarme en 2021, para seguir atendendo ás díadas nai- bebé que aleitan con calidez e calidade. Vivo a lactación como unha cuestión tranversal de gran calado social, pois incumbe á saúde pública”.