dia internacional das familias 2019 agam fame

Día Internacional das Familias: “As familias, unha vida sa e un futuro sustentable”

Con motivo do Día Internacional das Familias, que se celebra o 15 de maio, as Matronas, desde a FAME unímonos a esta celebración proclamada pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas en 1993 para crear conciencia sobre o papel das familias na promoción da educación da primeira infancia e as oportunidades de aprendizaxe permanente para nenos e novos.

O concepto de familia transformouse e evolucionou. Aínda así, en todas as súas modalidades continúa sendo o alicerce fundamental sobre o que basear a sociedade. O Día Internacional das Familias dános a oportunidade de recoñecer, identificar e analizar cuestións sociais, económicas e demográficas que afectan a súa  desenvolvimiento e evolución.

Desde FAME as matronas, como referente na saúde sexual e reprodutiva das mulleres, cremos que é importante que nos impliquemos tamén na promoción de adopción das medidas adecuadas para asegurar o benestar e a dignidade das súas familias. Este ano o tema para destacar é o papel das familias e as políticas familiares como elemento esencial para o cumprimento do Obxectivo de Desenvolvemento Sustentable 13, Acción polo Clima. E así, baixo o lema “As familias, unha vida sa e un futuro sustentable”, Nacións Unidas subliña que “os obxectivos principais da Axenda 2030 para o  Desenvolvemento Sustentable céntranse en poñer fin á pobreza, promover a prosperidade económica equitativa, o desenvolvemento social e o benestar das persoas protexendo ao mesmo tempo o medio ambiente. As familias permanecen no centro da vida social para garantir o benestar dos seus membros, como a súa educación e coidado”.

Para celebrar este día, as matronas apoiamos e participamos na organización de diferentes actividades e programas de difusión para contribuír ao mantemento e mellora da unidade familiar, sexa do modelo que sexa.