Curso “Manejo de los problemas de la lactancia derivados de la anquiloglosia: cuidados e intervención”

120,00180,00

APERTURA PRAZO INSCRICIÓN: 29 de novembro ás 12:00 h (socias), 5 de decembro (residentes e non socias).

 

Limpar

A AGAM, ante o gran éxito de convocatoria, organiza unha segunda sesión do curso de “Manejo de los problemas de la lactancia derivados de la anquiloglosia: cuidados e intervención” que impartirá Marcos Camacho, matrón en Comatrizes, o vindeiro 14 de decembro en Santiago de Compostela.

Dirixido a:

 • Matronas e residentes de matronas
 • DEBIDO Á DISPOÑIBILIDADE DE PRAZAS NESTA SEGUNDA EDICIÓN, abrimos tamén o curso a outras profesións (pediatras, odontopediatras, etc.). No caso de fisioterapeutas, poderán asistir con acceso só á parte teórica (e con prezo especial, para máis información, contactade coa AGAM).
 • Prazo de inscricións:
  • 29/11/2022: apertura de inscricións para socias ás 12:00 h, prezo: 120,00 € (Faite socia da AGAM aquí).
  • 05/12/2022: poderánse inscribir a partir das 12:00 h. residentes (prezo: 120,00 €) e non socias da AGAM (prezo:180,00 €).

Método de aprendizaxe:

 • 100% presencial
 • Só 25 prazas, para garantizar unha adecuada participación e seguemento.
 • Clase maxistral con Power Point, visulaización de máis de 50 fotografías e máis de 20 videos.
 • Roll play de casos.
 • Simulación con simulador
 • 10 horas de duración (xornada intensiva) 

Data e lugar de celebración

A formación realizarase nunha única sesión o mércores 14 de decembro, de 09:00 a 21:00 h. na Cidade da Cultura (Santiago de Compostela)

IMPORTANTE

Debido a que esta formación convocouse con pouco tempo de antelación á data de realización do curso, resulta imposible solicitar a acreditación ao Sistema Acreditador da Formación Continuada, polo que as persoas que asistan o día 14 NON OBTERÁN TÍTULO CON CRÉDITOS, se non un diploma de aproveitamento do curso.

Docencia

 • Profesor: Marcos Camacho, matrón en Comatrizes (máis información sobre a súa traxectoria aquí).

Obxectivos:

Obxectivos xerais:

 • Ensinar a manexar e resolver os problemas de lactación materna derivados dunha anquiloglosia do recén nado.

Obxectivos específicos:

 • Coñecer a anatomía da cabeza do recentemente nado, sobre todo e en profundidade da lingua.
 • Diagnosticar os casos con anquiloglosia e clasificalos.
 • Saber manexar as ferramentas de avaliación lingual ATLFF de Hazelbaker e de frenillo lingual de Martinelli.
 • Coñecer como realizar unha boa anamnesis #ante mulleres que presentan algún problema derivado de anquiloglosia.
 • Ser conscientes dos problemas derivadas da anquiloglosia, tanto na lactación materna como na vida diaria baseado na evidencia científica dispoñible do últimos cinco anos.
 • Manexar e resolver a anquiloglosia a través da frenotomía.
 • Saber realizar unha frenotomía e cando realizala.
 • Coñecer os coidados postfrenotomía e as complicacións derivadas delas.
 • Saber manexar e enfrontarse aos pais dun bebé que necesita unha frenotomía.
 • Coñecer as competencias e a lexislación en canto á práctica da frenotomía por parte da matrona.

Contido da xornada

 • 9:00-11:00           Anatomía del recién nacido y diagnóstico de anquiloglosia
 • 11:00-11:30          Descanso
 • 11:30- 14:00         Manejo de la anquiloglosia: frenotomía, cuidados y complicaciones Implicaciones legales
 • 14:00 -16:00        Descanso
 • 16:00- 17:00        Roll – play de casos
 • 17:00-18:00         Casos reales y evaluación
 • 18:00-18:30         Descanso
 • 18:30-21:00         Practicas de frenotomía en muñeco de simulación
Tipo de praza

Socias, Residentes, Non socias