Comunicado FAME peche centro de nacementos martorell xaneiro 2023 matronas galegas AGAM web

Comunicado FAME sobre o peche do centro de nacementos de Martorell

Comezamos este ano 2023 cunha nova desalentadora para as que nos adicamos á profesión de matrona: pechou o Centro de Nacementos do Hospital Sant Joan de Deu de Martorell.

Desde a Asociación Galega de Matronas unímonos ao comunicado emitido pola Federación de Asociacións de Matronas de España (FAME) e queremos amosar o noso apoio ás matronas desta casa de nacementos, que tras meses de loita e de tentar atopar solucións, viron como este centro, pioneiro no noso país, pechaba as súas portas. Queremos amosar o noso apoio tamén a todas esas familias que van perder a oportunidade de vivir a experiencia de nacemento nun centro deste tipo. E queremos mostrar a realidade do que está a ocorrer, neste centro e no resto de establecementos sanitarios do resto do país.

Comunicado FAME peche centro de nacementos martorell xaneiro 2023 matronas galegas AGAMO equipo de matronas, tras meses de intentos errados de comunicar a problemática e as circunstancias que se estaban producindo neste centro, así como a inexistencia dun plan de acción por parte da dirección, chegaron a unha situación insostible para elas, e para as mulleres que atendían, xa que a calidade da atención víase seriamente diminuída. Esta situación é a que levou a unha dimisión masiva de parte do equipo de matronas, e de aí a situación que os medios de comunicación quérennos facer crer de “falta de matronas”, faltan matronas porque dimitiron, poñamos fin ás medias verdades.

Estamos a falar de situacións nas que as profesionais matronas atópanse cunha gran resistencia ao cambio, coa intromisión nas súas competencias propias por parte doutros profesionais sanitarios, onde as propias direccións non lles facilitan nin apoian no desenvolvemento autónomo das súas competencias. Lembremos que a nosa profesión, a de matrona, ten unhas competencias claras e definidas, recollidas no Real Decreto 581/2017, e amparadas pola unión europea.

A isto súmaselle a deficiente planificación dos recursos humanos necesarios, ou sexa, que o número de matronas era insuficiente desde a súa posta en marcha para poder xestionar este centro de acordo á filosofía coa que foi creado. Un número deficiente que se quere xustificar coa falta de profesionais que hai no noso país, pero que non é certo, debido a que non se tomaron medidas para poder solucionar esta deficiencia. Xa que a pesar de que o número de matronas en España é deficiente, moitas delas desexan traballar baixo ese modelo de atención, cunhas condicións dignas e seguras.

E o máis preocupante e grave, producíronse situacións que derivaban de conflitos directos entre membros dun equipo, pero de distinta categoría profesional, nas que se producían vexacións e faltas de respecto.

Esta é a verdadeira realidade que motivou o peche deste centro pioneiro no noso país. Un centro inspirado nun modelo de atención ao nacemento que conta cunha sólida evidencia por ser o que mellores resultados obstétricos, maternos e neonatales achega, beneficios non só cara ás mulleres e as familias, se non tamén cara ás administracións públicas, xa que demostraron ser custo-efectivos. Pero lonxe de potencialo, vemos de novo como lonxe de apoiar a atención ao parto normal de baixa intervención, os xestores non achegan o apoio necesario e vemos perplexos como se pecha o primeiro centro de nacementos público do noso país.

Pero isto non é máis que un reflexo da situación das matronas e de atención á saúde sexual e reprodutiva das mulleres no noso país. Escasas plantillas, mal organizadas, sen poder desenvolver as súas competencias, sen respaldo das direccións e enfrontándose día a día a unha gran resistencia ao cambio por parte doutros profesionais, simplemente por querer facer as cousas mellor, e en base á evidencia dispoñible.

Por todo iso, pedimos e esiximos ao Ministerio de Sanidade do noso país e a todos os servizos de saúde das comunidades autónomas, que se poña solución a isto. Que aumenten o número de profesionais, que aposten de verdade por un cambio no modelo asistencial e permítannos ás matronas dar a atención de calidade que se merecen as mulleres, respectando o dereito que teñen estas a poder elixir como e onde parir.

Concluimos esta información facilitando o COMUNICADO DO EQUIPO DE MATRONAS DE MARTORELL, que se pode descargar nesta ligazón.

Actualmente continúan a buscar profesionais para traballar de matrona neste hospital, como se pode ver na seguinte oferta de emprego:

Ref-LL-31_22_ESP-NOVA-PLANTILLA (1)_page-0001