A AGAM móstrase satisfeita tras a reunión mantida o pasado luns 30 de xaneiro na Consellería de Sanidade, durante a que solicitaron melloras na organización do colectivo de matronas de Galicia.
Hoxe sae publicada no DOG a convocatoria excepcional no proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, para o ingreso en diversas especialidades da categoría de enfermeiro/a especialista, entre as que se inclúen as matronas.