agam dia mundial saude 2019

7 de abril: Día Mundial da Saúde

Con motivo da celebración do Día Mundial da Saúde, as matronas desde a FAME unímonos á celebración deste día que cada ano brinda unha oportunidade de ámbito mundial para celebrar a atención en importantes cuestións de Saúde Pública que afectan á Comunidade Internacional.

A Organización Mundial da Saúde (OMS) fundouse sobre o principio: “O goce do grao máximo de saúde que se poida lograr é un dos dereitos fundamentais de todo ser humano”.

Desde a súa creación a OMS conseguiu moitos obxectivos de saúde, por exemplo, que a esperanza media de vida aumente 23 anos, as vexigas desaparecese, ou que moitos máis millóns de nenos cheguen a celebrar os seus quintos aniversarios. En 1948, tivo lugar a Primeira Asemblea Mundial da Saúde onde se propuxo establecer un “Día Mundial da Saúde” que conmemorase ademais a fundación da OMS que este ano celebra o seu 71º aniversario.  Coa celebración deste día preténdese ademais instar a Gobernos, Organizacións e Empresas a investir en saúde para forxar un porvir máis seguro, e convidar a todas as persoas a prestar unha atención especial a un problema de saúde con repercusión a nivel Mundial.

Baixo o lema: “Saúde Universal para todos e todas en todas partes”, este ano 2019 o Día Mundial da Saúde ( DMS), celébrase despois da “Conferencia Mundial de Atención Primaria de Saúde” de 2018 en Astaná e antes da “Reunión de alto nivel da Asemblea Xeral das Nacións Unidas sobre cobertura universal de saúde” ( UNGA) que levará a cabo en Nova web en setembro de 2019. Ambos os eventos, representan unha oportunidade para reiterar o compromiso coa saúde para todas as persoas, enfocándose ao papel fundamenta da Atención Primaria de Saúde no camiño cara á saúde universal.

Saúde Universal significa que todas as persoas teñan acceso, sen discriminación algunha a servizos de saúde integrais de calidade, cando e onde os necesiten, sen enfrontarse a dificultades financeiras.

Está a avanzarse neste ámbito en países de todas as rexións do mundo. Con todo, millóns de persoas seguen sen acceso algún á atención de saúde. E moitas persoas vense obrigadas a elixir entre a atención de saúde e outros gastos cotiáns como alimentos, vestidos ou mesmo teito. Para que a comunidade ou un país poidan alcanzar a cobertura sanitaria universal hanse de cumprir varios requisitos como:

? Un Sistema de Saúde Sólido que centre o marco de atención nas persoas, proporcionando información, detectando enfermidades temperás, contando con tratamentos e rehabilitación.

? Asequibilidad.

? Acceso a medicamentos e tecnoloxías esenciais.

? Dotación suficiente de persoal sanitario capacitado e motivado.

O acceso aos servizos sanitarios ten consecuencias directas na poboación, xa que permite ás persoas ser máis produtivas e contribuír ao benestar das súas familias e comunidades. Por tanto, é fundamental para un desenvolvemento sustentable, a redución da pobreza e as desigualdades sociais. A equidade é un aspecto primordial. Isto significa que os países deben avaliar os progresos nos diferentes grupos de poboación (segundo niveis de ingreso, sexo, idade, lugar de residencia, condición de migrante ou orixe étnica) Para conseguir estes obxectivos, como cada ano, o 7 de abril de 2019 celébranse centos de eventos a nivel mundial conmemorando a importancia da saúde a través de campañas, celebracións promocionais, talleres de divulgación e actividades organizadas contorna a ese día.

Por iso, as matronas sumámonos ao esforzo da OMS e comprometémonos a derrubar as barreiras de acceso, para que Todos e Todas teñamos acceso á Saúde Universal en todas partes. Fagámola realidade!

Desde 1950, cada ano, elíxese un tema de saúde específico para destacar unha área de interese a priorizar para a OMS:

lemas dia mundial saude salud agam famelemas dia mundial saude salud agam fame