AGAM nova dia mundial seguridade do paciente 2021

17 setembro – Día Mundial da Seguridade do Paciente

Con motivo do Día Mundial da Seguridade do Paciente, a OMS insta a todas as partes interesadas a «Actuar agora por un parto seguro e respectuoso».

Día Mundial da Seguridade do Paciente

O Día Mundial da Seguridade do Paciente estableceuse en 2019 con obxecto de dar a coñecer as cuestións conexas en todo o mundo, fomentar a colaboración da poboación na seguridade da atención de saúde e promover as accións mundiais para mellorar a seguridade dos pacientes e reducir os danos que poidan afectarlles.

Parto seguro e respectuoso

“Coidados seguros para a nai e o recén nado” é o tema elixido para a celebración deste ano. Cada día morren aproximadamente 810 mulleres por causas previbles vencelladas ao embarazo e o parto. Doutra banda, diariamente morren uns 6700 recén nados, o que representa o 47% de todas as mortes de menores de cinco anos. Ademais, cada ano rexístranse case dous millóns de mortes prenatais, das que máis do 40% ocorren durante o parto.

Sabendo que as mulleres e os recén nados vense expostos a unha considerable carga de riscos e danos derivados dunha atención pouco segura, agravados pola perturbación dos servizos esenciais por mor da pandemia de COVID-19, este ano a campaña reviste unha importancia aínda maior.

Por sorte, a maioría das mortes prenatais, maternas e neonatales poden evitarse con coidados seguros e de calidade por parte de profesionais da saúde especializados que traballan en contornas propicias. Iso só pode lograrse mediante a colaboración de todas as partes interesadas, e a adopción de sistemas de saúde integrais e enfoques arraigados na comunidade.

Obxectivos do Día Mundial da Seguridade do Paciente 2021

  • Sensibilizar sobre as cuestións vinculadas á seguridade da nai e o recentemente nado, especialmente durante o parto.
  • Colaborar con múltiples partes interesadas e adoptar estratexias eficaces e innovadoras para mellorar a seguridade da nai e o recentemente nado.
  • Facer un chamamento a todas as partes interesada para que adopten medidas urxentes e sostibles a fin de intensificar os esforzos, chegar a quen non se chegou antes e garantir coidados seguros para as nais e os recentemente nados, especialmente durante o parto.
  • Promover a adopción de prácticas óptimas no punto de atención a fin de previr os riscos e danos evitables para todas as mulleres e os recentemente nacidos durante o parto.

Desde a Asociación Galega de Matronas unímonos á celebración deste día, e mantemos o noso compromiso para velar pola saúde sexual e reprodutiva das mulleres ás que acompañamos durante o embarazo, parto e postparto.