dia mundial endometriose endometriosis agam fame

14 de marzo: Día Mundial da Endometriose

Con motivo do día mundial da endometriose, desde a FAME, as matronas falamos sobre esta patoloxía co fin de dar visibilidade a esta enfermidade que pode comprometer a calidade de vida de moitas mulleres que a padecen.

A  endometriosis é unha enfermidade crónica, que adoita ser progresiva e incapacitante. Afecta a entre un 10 e un 15% da poboación feminina, máis de 2 millóns de mulleres en España.
Esta enfermidade consiste na implantación e crecemento benigno de tecido endometrial fóra do seu lugar habitual, sendo as localizacións máis frecuentes o ovario e o útero (75% dos casos), aínda que se poden ver afectados máis órganos. Devandito tecido ten dependencia hormonal do ciclo menstrual, producíndose sangrado e desprendemento do mesmo coa menstruación.
A endometriose é unha enfermidade crónica que, en polo menos o 50% das mulleres afectadas, é recorrente e progresiva, cuxa causa aínda se descoñece e que a día de hoxe “non ten cura”.
Epidemioloxía:
Prevalencia 10-15% mulleres en idade reprodutiva
Incidencia máis elevada
30-45 anos
Idade ao diagnóstico 25-29 anos
Localización Ovario: 60-65% Útero: 18-20% Outros: 15-22%
Síntomas:
  • – Dismenorrea ( menstruaciones dolorosas)
  • – Dor durante e despois das relacións sexuais
  • – Problemas reprodutivos (infertilidade/esterilidade)
  • – Dor abdominal e/ou pélvico
  • – Sangrados abundantes e/ou irregulares
  • – Trastornos intestinais
  • – Trastornos urinarios
  • – Cansazo ou fatiga crónica
Un dos síntomas máis destacados da endometriose, é a posible infertilidade/esterilidade. Aproximadamente entre o 30% e o 50% das pacientes con endometriose presentan esterilidade ou teñen algún problema para conseguir o embarazo de forma natural.
Non se debe normalizar a dor ou outros síntomas que poidan aparecer, por iso, que en caso de presentalos ou ter dificultades para lograr un embarazo, é importante acudir á matrona. Ela realizará unha primeira valoración dos síntomas e derivará ao profesional pertinente en caso de necesidade.
As matronas queremos seguir loitando, xunto coas mulleres, para que esta “descoñecida” enfermidade deixe de estar tan esquecida na nosa sociedade e tamén no ámbito da saúde e outórgueselle por fin a importancia que require.