Documentos

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Temática: 
Embarazo

Educación maternal: Preparación para o nacemento

Guía editada polo Departament de Salut - Generalitat de Catalunya.

Temática: 
Embarazo

A masaxe perineal

O coidado durante o embarazo contribúe a uns mellores resultados durante o parto. Dentro da preparación ó parto, a masaxe perineal é un recurso sinxelo e accesible para todas.

Temática: 
Embarazo

A deficiencia de iodo grave e moderada durante o embarazo e a lactación afecta á función tiroidea da nai e do neonato, así como ao desenvolvemento neuropsicolóxico do neno.

Estudos realizados en España confirman que a maioría das mulleres se encontran en iodo-deficiencia durante a xestación e a lactación. As mulleres embarazadas, as que aleitan ós seus fillos e as que planifican a súa xestación deberían recibir suplementos de iodo.

Temática: 
Parto
Lactancia y puerperio

Guía de práctica clínica de atención no embarazo e puerperio

Pautas para unha atención de calidade ás mulleres durante o embarazo e despois do parto.

Guías de práctica clínica no SNS - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Temática: 
Parto

Guía de práctica clínica sobre a atención ó parto normal

Guía completa do Ministerio de Sanidad, en formato PDF e con todos os anexos incluídos.

Páxinas

Back to Top