Parto

Autor: 
Schmid, Verena
Temática: 
Parto
ISBN: 
9788493623753

El dolor del parto

Unha nova interpretación da fisioloxía e a función da dor.

A intención do presente estudio non é a de demonizar a analxesia farmacolóxica nin a de exaltar a dor, senón a de encher un baleiro representado por unha alternativa posible ó parto con medicación e antifisiolóxico mediante analxesia natural e unha información exhaustiva que brinde a posibilidade de elixir, sopesando na balanza dos valores e das necesidades persoais os pros e contras de cada opción.

Autor: 
Bing, Elizabeth
Temática: 
Embarazo
Parto
ISBN: 
9788479013905

Ejercicios para un parto fácil. Las seis sesiones prácticas del método Lamaze.

Amena e comprensible, esta guía ilustrada proporciona un programa completo de exercicios para incrementar o control muscular e facilitar a relaxación durante o embarazo e o parto.

A súa autora describe os cambios que experimenta o corpo da muller durante este período e destaca tamén a importancia do pai, a súa implicación ó longo do embarazo e o seu apoio no momento do parto.

Páxinas

Back to Top