Parto

Temática: 
Parto
Lactancia y puerperio

Guía de práctica clínica de atención no embarazo e puerperio

Pautas para unha atención de calidade ás mulleres durante o embarazo e despois do parto.

Guías de práctica clínica no SNS - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Temática: 
Parto

Guía de práctica clínica sobre a atención ó parto normal

Guía completa do Ministerio de Sanidad, en formato PDF e con todos os anexos incluídos.

Temática: 
Parto

Iniciativa Parto Normal

Guía editada poa Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME).

Temática: 
Parto

Pictogramas para facilitar a comunicación coas mulleres embarazadas inmigrantes

Publicación editada pola Consellería de Sanidade, Servizo Galego de Saúde e Dirección de Asistencia Sanitaria (Xunta de Galicia).

Temática: 
Parto

Plan de parto e nacemento

Guía elaborada polo Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Páxinas

Back to Top