Lactancia y puerperio

Temática: 
Parto
Lactancia y puerperio

Guía de práctica clínica de atención no embarazo e puerperio

Pautas para unha atención de calidade ás mulleres durante o embarazo e despois do parto.

Guías de práctica clínica no SNS - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Temática: 
Lactancia y puerperio

Como superar o puerperio e non renderse no intento

Publicación da Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), dirixido ás mulleres e homes que inician a experiencia da maternidade/paternidade.

Temática: 
Lactancia y puerperio

Manual sobre a lactación materna

Manual elaborado polo Concello de Ourense.

Temática: 
Lactancia y puerperio

Recomendacións sobre lactación materna

Guía elaborada en 2012 polo Comité sobre Lactación Materna da Asociación Española de Pediatría.

Temática: 
Lactancia y puerperio

Lactación materna

Guía editada pola Consellería de Sanidade - Xunta de Galicia.

Páxinas

Back to Top