COMPETENCIAS LEGAIS E XURÍDICAS DAS MATRONAS

Mensaxe de aviso

Submissions for this form are closed.
Fechas: 
Lun, 19/06/2017

OBXECTIVO XERAL Proporcionar ás matronas unhas bases xurídicas e deontológicas que lles sirvan de orientación no seu exercicio profesional e permítanlles adquirir unha visión actual e comprensiva das normas e reglamentaciones legais e deontológicas vigentes que incidan nos nosos distintos campos de actuación, co fin de que sexan capaces de manexar adecuadamente os principais conceptos e dimensións do enfoque xurídico, bioético e deontológico para responder as preguntas e retos que se están suscitando no sector sanitario na actualidade.

OBXECTIVOS ESPECIFICOS

 • Identificar e razoar a función que os dereitos da muller, pai e recentemente nado.
 • Describir os distintos tipos de responsabilidade das matronas.
 • Analizar as normas legais e deontológicas que regulan e desenvolven os dereitos de información, intimidade e confidencialidad, valorando o seu impacto e eficacia na práctica asistencial da matrona.
 • Describir, no contexto das normativas vigentes, as características da documentación clínica e dos registros e anotacións da matrona.
 • Analizar as causas que están determinando a judicialización da asistencia sanitaria.
 • Explicar os conceptos de segredo profesional e da objeción de conciencia da matrona.
 • Describir e diferenciar a responsabilidade no Equipo de traballo.
 • Diferenciar o dano da matrona como dano do servizo sanitario e a responsabilidade patrimonial da Administración Sanitaria.
 • Explicar as diferenzas e similitudes entre as normas legais e as éticas ou deontológicas, así como os seus ámbitos de aplicación.

 

DOCENTE : Margarita Fernández Zárate Matrona hospitalaria e Licenciada en Dereito

PREZO:
 • Socias e residentes 20€
 • Non socias 50€
DATA E HORARIO: 19 de xuño de 2017. De 10 a 14 Horas e de 16 A 21LUGAR: Salón Verde Hospital Psiquiátrico de Conxo Santiago de Compostela.Solicitada a acreditación á Comisión de Formación Continuada das Profesións Sanitarias da CCAA de Galicia

 

Documentos adjuntos: 
Back to Top