Fins da Asociación

Asesoramento:

Fomentar e defender todo o relacionado coa obstetricia e a matronería.

 

Relacións institucionais:

Representar e defender os intereses das Matronas da Asociación nos organismos públicos e institucionais.

 

Formación:

Promover e organizar actividades para perfeccionar a formación, fomentando a realización de cursos, charlas simposium, congresos…

 

Carácter académico:

Colaborar en diferentes cuestións de carácter académico.

 

Relación con outras asociacións e matronas:

Establecer relacións con asociacións autonómicas, nacionais, culturais e científicas que favorezan o desenvolvemento da profesión de Matrona e os programas da Muller.
Fomentar unha relación constante entre os membros de AGAM e intercambiar experiencias profesionais e persoais.

Back to Top